تبلیغات
ღ RaIny ❤ LiFe ღ - باران . . .

باران . . .
ببینمت . . . !

گونـــــــه هایت خیــــــــس است . . . !

باز با آن رفیــــــــــــق نابابـــــــــت . . .

نامــــــــش چه بود ؟؟!!!

هان . . . ! ! !

بـــــــــــــــاران . . . !

باز با بـــــــــاران قـــــــــدم زدی ؟ ؟ ! ! ؟

هزار بار گفتم . . .

بـــــــــــاران رفیق خوبی نیست برای تنـــــــــــهایی ها . . . !

همـــــــــــدم خوبی نیست برای درد ها . . . !

فقط دلتــــــــــنگی هایت را خیـــــــــس و خیـــــــس و خیـــــــــس تر میکند . . . !ادامه مطلب
[ یکشنبه 15 آذر 1394 ] [ ساعت 16 و 25 دقیقه و 56 ثانیه ] [ TerMeH ]